Corporate Communication

Corporate Communication is de samenvatting van hoe u zich als bedrijf, organisatie positioneert op de markt:

 • uw maatschappelijke rol,
 • uw rol als werkgever,
 • uw productaanbod,
 • uw prijszetting,
 • uw rol op het vlak van duurzaamheid en verantwoord ondernemerschap, enz.

Om dat op de juiste manier over te brengen, is het belangrijk dat u de connectie maakt met wat er leeft in de buitenwereld. Betrek de juiste stakeholders in uw verhaal, breng de juiste connecties rond de tafel om op een evenwichtige manier uw doel als organisatie te bereiken.

Bij deze stakeholders denken we onder meer aan beleidsmakers, overheidsinstellingen, activisten, consumenten, belangenorganisaties, aandeelhouders, vakbonden, werknemers en het brede publiek.

Wat houdt dit zoal in ?

 

 • Perceptieanalyses
 • In kaart brengen van stakeholders in functie van hun relatie tot uw bedrijf, producten en diensten of bedrijfsplannen
 • Uitwerken van een visie, missie en waarden
 • Bepalen van communicatiedoelen en -boodschappen
 • Ontwikkelen van basiscommunicatietools zoals een algemene bedrijfspresentatie, een bedrijfsfilm, bedrijfsevenementen, toespraken, enz.
 • Begeleiding van fusies, overnames, naamsverandering, rebranding, herstructureringen, verhuizing, issuemanagement, crisiscommunicatie, enz.

Heb je vragen over Corporate Communication?