Milieucommunicatie

Gebeurtenissen die een impact hebben op het milieu, kunnen doorslaggevend zijn voor de voortzetting van uw bedrijfsactiviteiten.

CCStrategies staat organisaties bij om transparant te communiceren naar omwonenden, overheden, administraties, medewerkers en het brede publiek.

Wat houdt dit zoal in ?

 

  • Uitwerken van een strategie voor de communicatie met stakeholders
  • Ondersteuning bij omgevingsvergunningen
  • Coalitievorming
  • Connectie met belangenorganisaties
  • Mediarelaties
  • Opzetten van contacten met lokale gemeenschappen via nieuwsbrieven, ontmoetingen, evenementen, enz.

Heb je vragen over milieucommunicatie?